Διοικητικό Συμβούλιο  Συλλόγου :

Πρόεδρος :  ΣΑΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιπρόεδρος :  ΦΑΛΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Γ. Γραμματέας :  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αν. Γραμματέας :  ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ταμίας :  ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Έφορος :  ΤΣΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μέλη :  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ