Ανακοίνωση(14/04/14) : Ο χάρτινος στρατάρχης στο έργο  «Οι μάσκες έπεσαν, ζήτω οι μάσκες»

Ανακοίνωση(10/02/14): Η δύση του χάρτινου στρατάρχη

Ανακοίνωση (03/03/14): Ο χάρτινος στρατάρχης στο έργο «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»

Ανακοίνωση(28/01/14): Ο χάρτινος στρατάρχης στο έργο «Ο Παλίμβουλος»

Ανακοίνωση(01/04/14): Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης