Συνάδελφοι,

Προκειμένου να μην αποκλειστούν από το πρόγραμμα του εφάπαξ του Συλλόγου μας όσα εγγεγραμμένα μέλη μας και πλέον και μέλη του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha, των οποίων η κράτηση εισφορών υπέρ του Συλλόγου μας έχει σταματήσει από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θα πρέπει να απευθύνουν στην παραπάνω Διεύθυνση άμεσα και πάντως πριν τις 31.12.2013 με επιστολή με το κάτωθι περιεχόμενο.

Για το Δ.Σ.

Ο   Πρόεδρος                                                Ο Γ. Γραμματέας

Π. Σαλεμής.                                                       Ι. Σαμαράς